Petycja w sprawie terenu zielonego

Szanowni Państwo,

Zarząd i Rada Nadzorcza informują, że w biurze Spółdzielni dostępna jest petycja mieszkańców ulicy Polnej Róży z apelem do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy o rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego naszej okolicy i zabezpieczeniem przed zabudową terenu zielonego wzdłuż STP Kabaty. Apelujemy o podpisywanie tej petycji.

Inicjatywa sąsiadów związana jest z projektem zabudowania prywatnych działek w tym pasie zieleni blokami mieszkalnymi. Tylko sporządzenie planu stanowić może realną barierę przed zabudową. Sprawa jest bardzo ważna także dla nas, ponieważ zagrożone zabudową są również działki sąsiadujące z naszymi budynkami.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdą Państwo na stronie internetowej SBM Merkury pod linkiem:

http://www.sbm-merkury.pl/aktualnosci/286-petycja-w-sprawie-utrzymania-terenu-zielonego-przy-ul-polnej-rozy

Rada Nadzorcza również chętnie udzieli wszelkich posiadanych informacji w tej sprawie.

Apelujemy o podpisy w Biurze Spółdzielni. Dodatkowo petycja będzie wyłożona na WZC.

Z poważaniem,

Zarząd i Rada Nadzorcza SBM „Elpol"