PIERWSZE POSIEDZENIE NOWEJ RADY NADZORCZEJ

Zgodnie ze Statutem SBM "ELPOL" Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej na piątek 8 lipca o godzinie 19:00. Termin posiedzenia został uzgodniony przez nowych członków Rady.