O SPÓŁDZIELNI

WITAMY NA STRONACH SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO ELPOL

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego ELPOL została powołana w dniu 18.02.1989r. z inicjatywy Koncernu ELPOL Sp. z o.o. Rejestracja w Sądzie Rejonowym nastąpiła w dniu 27.02.1989r. Celem nowo powstałej Spółdzielni było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych pracowników koncernu oraz pracowników zatrudnionych w zakładach pracy będących udziałowcami spółki, w tym m.in.: Zakład Maszyn i Urządzeń technologicznych „Unitra-Unima”, Metalexport Sp. z o.o., Zakłady ceramiki radiowej „CERAT”, Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „Meramat”, Zakład Podzespołów Radiowych „Omig”, Biuro Projektowe Technologiczne „Pewa”, Zakłady Kineskopowe „Polkolor”.

AKTUALNY STAN ZASOBÓW

W zasobach Spółdzielni znajdują się 4 budynki wielorodzinne, wybudowane w latach 1993 – 1997, zlokalizowane przy ul. Pod Lipą 1, 2, 4 i 6, usytuowane na będącej w użytkowaniu wieczystym działce nr 36 z obrębu 1-11-12 o powierzchni 11941m².

Liczba lokali mieszkalnych – 128 o pow. użytkowej 11797,24m².

Liczba lokali użytkowych – 19 o pow. użytkowej 1009,34m².

Liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych – 106.

Liczba indywidualnych boksów garażowych – 12.

SKŁAD ZARZĄDU SBM ELPOL:

Prezes Zarządu    - Daniel Piątkowski

Członek Zarządu  - Agnieszka Wyrzykowska

 

ADMINISTRACJA:

Administrator - Andrzej Makarewicz

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SBM ELPOL:

Przemysław Jakubczyk   - Przewodniczący

Katarzyna Pątkiewicz     - Zastępca Przewodniczącego

Teresa Brykczyńska        - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Bajdowski        - Członek Rady Nadzorczej