KONKURS OFERT - REMONT LOGGII, TARASU

KONKURS OFERT

REMONT LOGGII, TARASU

 Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL” z siedzibą w Warszawie przy ul. Pod Lipą 1 (dalej zwana „Zamawiającym”) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie remontu warstw niekonstrukcyjnych płyt loggii, tarasu jak i murowanych balustrad loggii budynków znajdujących się w zasobie Zamawiającego w Warszawie zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego specyfikacją i przedmiarami dotyczącymi:

 1. remontu loggii przy ul. Pod Lipą 1/3
 2. remontu loggii przy ul. Pod Lipą 1/9
 3. remontu loggii przy ul. Pod Lipą 1/23
 4. remontu loggii przy ul. Pod Lipą 1/27
 5. remontu loggii i tarasu przy ul. Pod Lipą 1/33
 6. remontu loggii przy ul. Pod Lipą 1/35
 7. remontu loggii przy ul. Pod Lipą 6/6

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 607 167 871 lub e-mail’owo: .

Każdy z oferentów składając zapytanie na e-mail: dostanie w zwrotnym e-mail'u zakres prac i przedmiar.

Każda oferta winna zawierać co najmniej:

 1. określenie ceny ryczałtowej brutto skalkulowanej w oparciu o przedstawiony przedmiar i w podziale zgodnym z podziałem określonym w przedmiarze,
 2. dokumenty kierownika robót,
 3. zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US lub oświadczenie w tym względzie,
 4. określenie okresu gwarancji, sposób zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego (np. kaucja gwarancyjna, gwarancja bankowa, polisa ubezpieczenia),
 5. kopię polisy OC,
 6. informację o zrealizowanych przez oferenta co najmniej 5 podobnych robotach                  w ostatnich 3 latach,
 7. przykładowe referencje,
 8. dane rejestrowe oferenta,
 9. określenie czasu realizacji robót i planowany termin wejścia na roboty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 28 lutego 2022 r. na adres biura Spółdzielni: Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „ELPOL”,  ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa, z dopiskiem konkurs ofert na wykonanie remontów loggii, tarasu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2022 r., wybór i podpisanie umowy z Wykonawcą do dnia 10 marca 2022 r.

  Agnieszka Wyrzykowska -  Członek Zarządu:            Daniel Piątkowski - Prezes Zarządu: