Śmieci, odpady i gabaryty.

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 lipca 2023 zmienił sie operator wywożący śmieci z naszych altan smietnikowych. Usługę realizuje w tej chwili MPO. Jesteśmy w stałym kontakcie z MPO aby jak pomóc firmie najszybciej przejąć obowiązki w sposób który zadowoli nas jako loaktorów. Z naszej strony dopełniliśmy wszystkich wymagań. Pewne kłopoty wynikają z faktu  że obsługa naszych nieruchomości realizowana jest przez nowopowstającą i będącą w fazie organizacji bazę.

Przypominamy, że każda z nieruchomości ma jedno wyznaczone miejsce składowania odpadów komunalnych.

Użytkownicy lokali Pod Lipą 1 i Pod Lipą 2 korzystają z altany znajdującej się na terenie budynku Pod Lipą 1 . Jest to altana pod schodami na przeciwko klatki 1 budynku Pod Lipą 2.

Użytkownicy lokali Pod Lipą 4 i 6 korzystają z altany śmietnikowej znajdującej się przy budynku Pod Lipą 4. Jest to altana po lewej stronie od wjazdu do garażu.

Każdy właściciel posiada klucze do altany śmietnikowej przynależnej do danej nieruchomości. Obecnie nie ma możliwości korzystania z altany należącej do innej nieruchomości.

Konieczność uporządkowania tej kwestii wynika z faktu rozliczania wywozu odpadów w danej nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem spółdzielczym. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy dana nieruchomość jest narażona na konieczność pokrycia kar za niewłaściwe segregowanie odpadów. Spółdzielnia otrzymywała już tzw. „karne naklejki”, czyli ostrzeżenia za niewłaściwe segregowanie odpadów. Kolejnym krokiem urzędu może być nałożenie kar finansowych.

Informacja o podobnym zdarzeniu w linku: https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,29612379,ratusz-nalozyl-na-bloki-kare-za-brak-segregacji-smieci-i-to.html

Ponadto, uprzejmie informujemy, że teren zielony w nieruchomości Pod Lipą 4  w  sąsiedztwie altany śmietnikowej został uporządkowany. Posadzone zostały graby i drobne rośliny okrywowe. Naszym celem była poprawa estetyki tego miejsca oraz odgrodzenie i zasłonienie pozostawianych tam gabarytów.

Przypominamy, że wyrzucanie gabarytów powinno odbywać się na 48 h przed wywozem gabarytów organizowanym przez Urząd Miasta, tak aby nie gromadzić zbędnych śmieci i zachować estetykę miejsca. Harmonogram wywozu śmieci znajduje się w altanie śmietnikowej lub na stronie:

https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow

Ze strony warszawa19115 istnieje możliwości pobrania aplikacji na telefon, dzięki której mogą Państwo otrzymywać powiadomienia o terminie wywozu odpadów wszystkich frakcji.

Zwracamy uwagę, że definicja gabarytów jest ścisła. Najistotniejsze jest to, że jakiekolwiek odpady budowlane, elektrośmieci, lub opony nie są gabarytami Wywóz tego rodzaju odpadów jest obowiązkiem indywidualnym danego właścicielami. Zasady dotyczące segregowania i wywozu poszczególnych frakcji są umieszczone na klatkach schodowych, na drzwiach altan śmietnikowych oraz na stronie:

https://warszawa19115.pl/-/zasady-segregacji