CZYSZCZENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Szanowni Państwo,

informujemy, że staraniem władz Spółdzielni w październiku br. MPWiK Warszawa wykonało gruntowny przegląd i oczyszczono hydrodynamicznie kanał sanitarny DN 200/300 położony w ul. Pod Lipą, a także kanał sanitarny DN 400/500 w ul. Mielczarskiego, a także skontrolowano studnie rewizyjne usytuowane na ww. kanałach. Po przeprowadzonych działaniach przywrócono pełną przepustowość sieci kanalizacji sanitarnej, która miejscowo była niedrożna i stan ten musiał trwać od lat.

ZMIANA ADMINISTRATORA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia dzisiejszego (02.12.2021) funkcję Administratora w Spółdzielni sprawuje p. Andrzej Makarewicz,   tel. 783 580 720, e-mail:

Administrator dostępny jest dla Państwa w biurze Spółdzielni codziennie, od poniedziałku do piątku. Pan Andrzej jest doświadczonym administratorem nieruchomości i jest dedykowany do obsługi wyłącznie naszej Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że dotychczas obsługę administracyjną Spółdzielni zapewniała firma PMM. Umowę z firmą PMM Spółdzielnia wypowiedziała z końcem września br., a z dniem dzisiejszym zawarte zostało porozumienie  skracające 3-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec listopada br.

Poniżej podajemy Państwu aktualne godziny obsługi Mieszkańców przez biuro Spółdzielni:

poniedziałek: 10:00-18:00

wtorek: 09:00-15:00

środa: 10:00-15:00

czwartek: 09:00-15:00

piątek: 10:00-14:00

Administrator:

Andrzej Makarewicz, tel. 783 580 720

(w przypadku awarii 24h/7 dni w tygodniu: 783 580 720, 607 167 871)

Zmiana w Zarządzie

Rada Nadzorcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 28.10.2021r. odwołała panią Renatę Matysiak-Siery ze stanowiska Członka Zarządu SBM "ELPOL" oraz powołała na to stanowisko panią Agnieszkę Wyrzykowską. Szczegółowe informacje znajdują się w protokole nr 9/2021 z posiedzenia RN oraz uchwałach RN o numerach 17/2021 i 18/2021. Dokumenty te są dostępne są w biurze SBM "ELPOL" oraz na stronie internetowej (dla zalogowanych użytkowników).

Rada Nadzorcza informuje również, że podjęła szereg uchwał niezbędnych do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwały te oraz szerokie omówienie spraw bieżących ujęte są w protokole z posiedzenia Rady nr 8/2021. 

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Rada Nadzorcza informuje, że 15 września br. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu SBM "ELPOL" pana Daniela Piątkowskiego. Funkcję członka Zarządu powierzyła pani Renacie Matysiak-Siery, odwołując ją jednocześnie z funkcji Prezesa.

RN informuje również, że 6 września rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyła pani Małgorzata Pawłowicz. W związku z tym oddelegowany dotychczas do Zarządu pan Marcin Szuba złożył rezygnację z pełnienia obowiązków członka Zarządu z mocą obowiązującą od 15 września. Tym samym zakończył swoje oddelegowanie do Zarządu i powrócił do składu Rady Nadzorczej.

Szczegółowe informacje na temat powyższych zmian członkowie Spółdzielni otrzymają drogą mailową oraz poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych.