Odpady komunalne - nowe opłaty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nowe powiadomienia o wysokości opłat zawierające zmienioną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prześlemy Państwu po opublikowaniu ostatniej uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia br.

Wyjaśniamy, że uchwalony w listopadzie sposób naliczania opłaty za śmieci liczony od powierzchni lokalu został zakwestionowany w dniu 16.12.2021 przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dlatego Rada m.st. Warszawy zdecydowała o kolejnej zmianie sposobu naliczania opłaty za śmieci - 85 zł/miesiąc od gospodarstwa domowego. Opłata ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022.