Ubezpieczenie lokalu

Szanowni Państwo,

przypominamy, że ubezpieczenie lokalu jest nie tylko dobrą praktyką, ale i stanowi zabezpieczenie właściciela lokalu przed roszczeniami na wypadek zaistnienia szkód. Niestety Spółdzielnia, po raz kolejny, odnotowuje przypadek awarii na instalacji lokalowej, której skutkiem są znaczne szkody w innych lokalach. W przypadku braku ważnego ubezpieczenia, koszty likwidacji szkody pokrywa jej sprawca, tj. właściciel danego lokalu, na którego instalacji doszło do awarii.