Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Rada Nadzorcza informuje, że 15 września br. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu SBM "ELPOL" pana Daniela Piątkowskiego. Funkcję członka Zarządu powierzyła pani Renacie Matysiak-Siery, odwołując ją jednocześnie z funkcji Prezesa.

RN informuje również, że 6 września rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyła pani Małgorzata Pawłowicz. W związku z tym oddelegowany dotychczas do Zarządu pan Marcin Szuba złożył rezygnację z pełnienia obowiązków członka Zarządu z mocą obowiązującą od 15 września. Tym samym zakończył swoje oddelegowanie do Zarządu i powrócił do składu Rady Nadzorczej.

Szczegółowe informacje na temat powyższych zmian członkowie Spółdzielni otrzymają drogą mailową oraz poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych.

Plan gospodarczo-finansowy oraz plan remontów SBM Elpol na 2021r.

Rada Nadzorcza informuje, że w zakładce "Dokumenty/Rada Nadzorcza/Rada Nadzorcza 2021" zamieszczona została uchwała nr 4/2021, czyli plan gospodarczo-finansowy SBM Elpol na 2021r. oraz uchwała nr 5/2021 czyli plan remontów na 2021r. Dostęp możliwy jest dla zalogowanych użytkowników.