Zmiana w Zarządzie

Rada Nadzorcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 28.10.2021r. odwołała panią Renatę Matysiak-Siery ze stanowiska Członka Zarządu SBM "ELPOL" oraz powołała na to stanowisko panią Agnieszkę Wyrzykowską. Szczegółowe informacje znajdują się w protokole nr 9/2021 z posiedzenia RN oraz uchwałach RN o numerach 17/2021 i 18/2021. Dokumenty te są dostępne są w biurze SBM "ELPOL" oraz na stronie internetowej (dla zalogowanych użytkowników).

Rada Nadzorcza informuje również, że podjęła szereg uchwał niezbędnych do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwały te oraz szerokie omówienie spraw bieżących ujęte są w protokole z posiedzenia Rady nr 8/2021.